ENIGMA V

Com són les línies horitzontals de color gris? Paral·leles, secants o perpendiculars?

Envia la resposta al correu: laura_mass@escolasantvicenc.cat.


Comentaris